Kostely nebo energetická centra
Záhady

Kostely nebo energetická centra

„V těchto kamenech je skryto tajemství a moc uzdravovat mnoho nemocí, ... není tu kamene, který by neměl sílu a léčivou moc.“ Takto se k megalitické stavbě Stonehenge ve Velké Británii vyjádřil ve své...
Read More
Ve stopách tajemného Máchova dopisu
Historie

Ve stopách tajemného Máchova dopisu

Na naší planetě existují místa, která mnozí záhadologové považují za brány do jiných světů. Ve většině případů se jedná o energeticky bohaté lokality, které za určitých, blíže neurčených podmínek, umo...
Read More
Podivná zmizení v Bermudském trojúhelníku
Záhady

Podivná zmizení v Bermudském trojúhelníku

Na naší planetě existuje mnoho míst, kde se odehrávají neuvěřitelné příběhy. Jedním z nich je i oblast, která se rozprostírá na jihovýchod od atlantického pobřeží Spojených států a která je známá jako...
Read More
Konec světa – je na dosah?
Záhady

Konec světa – je na dosah?

Na sklonku uplynulého tisíciletí se lidstvo rozdělilo do dvou táborů. První skupina nakupovala konzervy a utíkala se skrýt do pomyslných hor, hnaná vidinou nezadržitelného příchodu apokalyptické pohro...
Read More
Záhadní Inkové
Záhady

Záhadní Inkové

Na mohutných hřebenech And se v délce více než 3600 kilometrů rozprostírala tajemná říše, kterou obývali prapůvodní obyvatelé Peru Inkové. Na první pohled by se zdálo, že tento indiánský národ byl vel...
Read More
Duhové kruhy otevřely bránu smrti
Záhady

Duhové kruhy otevřely bránu smrti

O tom, jak klinickou smrt prožívali někteří lidé, se v časopisech zaměřených na záhady a tajemno píše poměrně často. Nechme ale promluvit člověka, který prožil něco podobného. Pan Karel bydlí v Milevs...
Read More
Samhain, brána do světa mrtvých
Duchové

Samhain, brána do světa mrtvých

V novopohanském druidském roce bychom našli čtyři důležité svátky -Samhain, Beltane, Oimelc a Lughnasadh. Tím nejdůležitějším byl Samhain. Znamenal začátek zimní poloviny keltského roku. Den před Samh...
Read More
Mořské panny nebo kapustňák?
Záhady

Mořské panny nebo kapustňák?

Už od pradávných dob provázely námořníky na jejich cestách báje a pověsti o mořských pannách. Tento mýtický tvor představoval napůl ženu a napůl rybu. Od pasu nahoru ženské tělo pokrývaly dlouhé vlasy...
Read More