kruhy
Záhady

Duhové kruhy otevřely bránu smrti

O tom, jak klinickou smrt prožívali někteří lidé, se v časopisech zaměřených na záhady a tajemno píše poměrně často. Nechme ale promluvit člověka, který prožil něco podobného. Pan Karel bydlí v Milevsku a leccos prožil. Je ateista a nikdy nevěřil v posmrtný život. Přesto si přál nahlédnout za oponu života. A to se také stalo.

„Jednoho dne jsem dostal infarkt,“ začíná své vyprávění pan Karel. „Záchranka mě vezla do nemocnice. Nic mě nebolelo, jen jsem pociťoval únavu. Chtělo se mi moc spát. To jsem ještě nevěděl, že umírám.“ Pan Karel byl převezen na jednotku intenzívní péče. A tady se také odehrála věc, na kterou nikdy nezapomene.„Ležel jsem na nemocničním lůžku a najednou jsem viděl veliké, duhové kruhy, které se pozvolna otáčely a pokládaly k zemi. Pak se přede mnou otevřel ohromný tunel. Barevné kruhy se protáhly v cesty, které pozvolna plynuly. Zaslechl jsem hlas, který mi říkal – pojď, přišel tvůj čas.“ Pan Karel byl v agonii a teprve po této výzvě si uvědomil, že umírá. Stál před otázkou, zda opustit tento svět či nikoliv. Jeho „Já“ vstalo z těla a překročilo jakýsi pomyslný práh. A tu se opět ozval onen hlas: „Stoupni si na cestu, ta tě povede.“ Pan Karel nevěděl, který z barevných pruhů patří jemu. Na jeden si stoupl a byl zvolna unášen kamsi do neznáma.

„Zalil mě pocit nesmírného blaha a krásy. Někde v ohromné dálce, a přece blízko, jsem viděl překrásnou krajinu a v ní zářivou bytost.“ Pacient přitom viděl sám sebe, jak leží na nemocničním lůžku, sebe, jak kráčí po cestě, ale i personál nemocnice, v níž byl. „Ještě je brzy, chci žít ještě několik let,“ prosil pan Karel, který poté sestoupil z cesty a vrátil se do svého těla. Kruhy se uzavřely a tunel zmizel.Díky kvalitní resuscitaci a dovednosti lékařů pan Karel opět žije. Umírat bude ještě jednou, ale strach ze smrti už nemá. Ví, že život po smrti pokračuje. Světelná bytost, která se v jeho prožitku objevila, je prý povznesena nad lidským pachtěním a nechce od člověka nic jiného než lásku ke všemu živému. Pan Karel zůstal i nadále ateistou a nestojí o žádné náboženství.