Duchové

Kdo jsou duchové?

Duchové se vyskytují téměř všude a více senzitivní lidé dokáží vnímat jejich přítomnost. Kdo ale duchové jsou? Na tuto otázku existuje přinejmenším několik odpovědí.

Duše zemřelých
Snad nejvžitější teorie předpokládá, že duchové představují duše zemřelých, které jsou ještě nějakým způsobem vázány k pozemskému životu. Za tím mohou stát například nevyřešené problematické vztahy v rodině, které sahají hluboko do minulosti a přetrvávají několik generací. V jiném případě může být duchem jedinec, který byl za svého života silně vázán na pozemský svět. Takový duch se zpravidla zdržuje v místě svého bydliště nebo v blízkosti milované osoby. Duše mrtvých se pak mohou vyskytovat i v místech vyzařujících negativní energie nebo tam, kde je či býval hřbitov. Podle této teorie se vždy jedná o jedince, jejichž duše silně přilnula k nějakému člověku, místu, ale i věci.


Smrtí život nekončí
Někteří zastánci posmrtného života se domnívají, že smrtí člověka život nekončí. Dochází k jisté metamorfóze, kdy člověk opouští svou tělesnou schránku a jeho život pokračuje v jiné formě a v jiné dimenzi. Tyto entity pak mohou cestovat do našeho světa a zde se projevovat v podobě nám známých duchů. Většinou se zjevují krátce a přicházejí proto, aby blízkou osobu varovaly před možným nebezpečím. S nadsázkou lze konstatovat, že do jisté míry dokáží svou návštěvou ovlivnit osud daného člověka. Tito duchové jsou pak označováni jako andělé strážní.

Podobné setkání zažila i paní Jarmila z Prahy. Tu jedné noci probudil hlas zemřelého manžela, který ji naléhavě prosil, aby se druhý den vydala do zaměstnání o něco později než obvykle. Paní Jarmila poslechla. Do práce vyjela se svým vozem o deset minut déle. Cestou míjela trojici havarovaných vozidel. Jak později zjistila, při havárii zemřeli dva lidé. Dodnes je přesvědčena, že jí zesnulý manžel zachránil život.


Andělé a další duchovní bytosti
Z pohledu věřících je otázka problematiky duchů jasná. Podle nich jsou duchové andělé, démoni a další duchovní bytosti. Zejména démoni (padlí andělé) se pak mohou vydávat za zemřelé. V jiných případech se mohou spojit s fyzickým tělem člověka a ovládnout ho. Tento stav je znám jako posedlost démony. Ta se projevuje například epileptickými záchvaty, neschopností mluvit, změnou chování, potřebou ničit a škodit. Jediné, co pomůže od zlých duchů, je vymítání. Tím se zabývají exorcisté, zpravidla biskupem pověření kněží, kteří dokáží z těla člověka nežádoucího ducha vyhnat.

Duchové z jiných planet
Zastánci archeoastronautiky mají také své vysvětlení. Podle nich mohou být duchové mimozemské bytosti, které navštívily naši planetu. Argumentují tím, že svědectví lidí, kteří se setkali s mimozemšťany, jsou velmi podobná těm, jež přicházejí od lidí, kteří byli v kontaktu s duchy. V obou případech prý dochází k poklesu teploty v místě setkání, bytosti mají mlhavý opar a pozorovatele provází krátkodobý pocit paralyzace.

Jak vidno, duchové jsou různí a je jen na nás, ke které z teorií se přikloníme…

%d blogerům se to líbí: