Kdo je Olgoj Chorchoj
Pověsti a legendy

Kdo je Olgoj Chorchoj

Vypadá jako kus tlustého střeva z dobytka. Někdy nemá hlavu, oči ani nos. Neplazí se, ale krouživým pohybem se sune vpřed. To jsou výrazné rysy, kterými někteří mongolští starousedlíci popisují jeden ...
Read More